ภารกิจ

เรามุ่งมั่นที่จะเติบโตเป็นบริษัทที่มีโรงแรมราคาคุ้มค่าจำนวนมากและใหญ่ที่สุดในเอเชียอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์จากการเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้

วิสัยทัศน์

เพื่อบรรลุการเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มองหาความคุ้มค่าเป็นหลัก ซึ่งความคุ้มค่านี้รวมไปถึงความสะดวกสบาย ความสะอาด คุณภาพสูง และประสบการณ์การเข้าพักที่ดีอย่างสม่ำเสมอ ด้วยราคาที่แข่งขันได้ รวมไปถึงพนักงานที่มีความเป็นกันเอง คิดบวกและเป็นมืออาชีพ

ค่านิยม

 • ทำให้ง่าย ไม่ซับซ้อนและถูกต้องเหมาะสม
  เราพยายามทำทุกอย่างให้ง่ายๆไม่ซับซ้อน และพยายามทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ถูกต้องและเหมาะสมตั้งแต่ครั้งแรก
 • เน้นการปฏิบัติ การคิดบวก และความเป็นมืออาชีพ
  เราพยายามมองหาสิ่งดีๆในทุกสถานการณ์ และปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานในทางบวกและเป็นมืออาชีพ และที่เหนือไปกว่านั้นคือการตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ในทุกสิ่งที่เราทำ
 • เคารพ เห็นใจ และร่วมมือร่วมใจ
  เราปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานและหุ้นส่วนเช่นที่เราต้องการให้พวกเขาปฏิบัติต่อเรา โดยการมองว่าปัญหาของเพื่อนร่วมงานเป็นประหนึ่งปัญหาของเราจะทำให้เราเข้าอกเข้าใจเพื่อนร่วมงานได้ดียิ่งขึ้นขึ้นและร่วมมือร่วมใจที่จะช่วยกันแก้ปัญหา
 • เรียนรู้จากความผิดพลาด
  เราเข้าใจว่าความผิดพลาดเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ (ถึงแม้ว่าเราจะมิปรารถนาให้เกิดขึ้น) เราจึงถือว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้เราเข้าใจปัญหาและเรียนรู้จากความผิดพลาด การยอมรับข้อผิดพลาดคือสิ่งที่เราสนับสนุน การโทษผู้อื่นเมื่อมีข้อผิดพลาดคือสิ่งที่เราไม่ต้องการให้เกิดขึ้น